Interpellasjon fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 34 (2019-2020)
Om å forsterke innsatsen mot økonomisk kriminalitet og sikre at Økokrim får tilstrekkelige ressurser til å ettergå og etterforske mistenkelige transaksjoner innmeldt fra finansforetak
Oversendt regjeringen: 28.01.2020
Svart på: 13.02.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): DnB-skandalen har belyst hvordan norske finansforetak kan brukes til skatteunngåelse og korrupsjon. DnB er nå under etterforskning av Økokrim, men når dette kunne skje med landets største bank, er det grunn til å frykte at det kan finnes flere saker der ute. I 2019 mottok Økokrim 11 564 rapporter om mistenkelige transaksjoner, primært fra banker, men stoppet bare 6. I 2018 tok Økokrim inn bare 2 nye saker på hvitvasking, og ute i politidistriktene er henleggelsesraten for saker oversendt fra Økokrim høy. I sum tyder dette på at Økokrim ikke er i stand til å ettergå og etterforske innmeldte mistenkelige transaksjoner og ta opp kampen mot hvitvasking, skatteunngåelse og korrupsjon.
Hvordan vil statsråden jobbe for å forsterke innsatsen mot økonomisk kriminalitet og sikre at Økokrim får tilstrekkelige ressurser til å ettergå og etterforske mistenkelige transaksjoner som er innmeldt fra finansforetak?

Les heile debatten