Skriftleg spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1172 (2011-2012)
Innlevert: 02.04.2012
Sendt: 02.04.2012
Svart på: 19.04.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Telenor fikk brudd og feil på sitt telfoni/internett på Hesseng ved Kirkenes. Feilen oppstod den 07.03-12 og ble ferdig utbedret den 16.03-12. Dette førte til at en rekke enkeltpersoner og næringsliv ble berørt. Butikkene i området ble påført en vesentlig omsetningsnedgang i perioden, kanskje ikke så rart da alle betalingsterminaler lå nede. Telenor fraskriver seg ethvert økonomisk ansvar for skader de har påført andre.
Deler statsråden Telenors syn?

Grunngiving

Innenfor det området som ble utsatt for brudd på telefoni/internett befinner det seg ikke mindre enn åtte firmaer, derav flere dagligvarebutikker og post.
Det er innlysende at omsetningen for alle involverte firma har vært stor. Hesseng er et handelssenter i Sør-Varanger. I en klage overfor Telenor om stor økonomiske tap og refusjon av dette, svarer Telenor at de ikke har anledning til å kompensere for enhver feilsituasjon som skulle oppstå, og i henhold til våre vilkår er Telenor ikke erstatningspliktig for tekniske feil utover å frafalle abonnementspris for perioden tjenesten ikke kan benyttes. Telenor er verken overfor forbrukere eller næringsdrivende ansvarlig for indirekte tap som følger av mangler. Deretter kommer Telenor med et tilbud om tre måneders forbruk som kompensasjon.
Etter min mening så bør det være klare regler som ansvarliggjør leverandøren av telefoni/internett ved brudd som går over så lang tid. Det er ikke samsvar med den skade som er påført forbrukeren og tilbudet om kompensasjon.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg har stor forståelse for at nettutfallet på Hesseng oppleves som problematisk for lokalt næringsliv. Det medfører særlige utfordringer når kommunikasjonen til betalingsterminaler bortfaller og en ikke har alternative betalingsløsninger. Dette ble store deler av landet klar over da vi opplevde stormen Dagmar tidligere i år. Myndighetene vurderer for tiden om det er behov videre oppfølging og tiltak for å sikre ekomnettene bedre mot slike hendelser.

Ekomnettene i Norge har normalt en meget bra kvalitet og en høy oppetid. Det er imidlertid næringslivets eget ansvar å vurdere om de bør sikre seg med alternative betalings- og kommunikasjonsløsninger som kan fungere dersom det oppstår problemer i telenettet.

Telenor er i dag liberalisert og selskapet tar sine avgjørelser basert på egne kommersielle vurderinger. Staten uttøver sitt eierskap gjennom deltagelse i generalforsamlingen. Det er mulig å inngå avtaler med ekomtilbyderne som i større grad kontraktsfester leveringsvilkår og eventuell erstatningsplikt. Det er videre en rekke tilbydere av elektronisk kommunikasjon i Norge som leverer tilsvarende løsninger for bedriftsmarkedet.

Jeg vil fortsette å jobbe for at teletilbyderne i Norge bygger sikre nettverk med god kvalitet, men jeg vil også oppfordre alle, og særlig næringslivsaktører som er avhengige av kommunikasjon, til å vurdere sitt eget behov for alternative betalings- og kommunikasjonsløsninger.