Skriftleg spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1208 (2012-2013)
Innlevert: 22.04.2013
Sendt: 22.04.2013
Svart på: 29.04.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Mange opplever at søknader og innlevert dokumentasjon forsvinner « i NAV-systemet». Når saken etterlyses må dokumentasjon innleveres på nytt. Dette medfører mye frustrasjon, og unødig lang ventetid for å få saker ferdigbehandlet. Det er også uakseptabelt at taushetsbelagte eller personlige opplysninger kommer på avveie.
Når, og hvordan vil statsråden sørge for at det innføres en kvitteringsordning, og et system som sikrer ryddig oppbevaring av innleverte søknader og underlagsdokumentasjon i NAV?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Det er beklagelig hvis Arbeids- og velferdsetatens brukere fortsatt opplever at innlevert dokumentasjon forsvinner og må innleveres på nytt.
Både departementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet er svært opptatt av å legge til rette for at dette ikke skjer. Arbeids- og velferdsetaten har derfor allerede iverksatt en lang rekke tiltak for å redusere risikoen for dette, blant annet ved å innføre elektronisk dokumenthåndtering, dvs. at søknader, brev, dokumentasjon mv. på papir blir skannet.
Videre vil Moderniseringsprogrammet for IKT muliggjøre løsninger for å forenkle og forbedre innsendelsen av krav og dokumentasjon til Arbeids- og velferdsetaten. Den første delen av denne løsningen skal etter planen allerede komme i oktober i år. Brukere vil da kunne logge seg på en sikker selvbetjeningsløsning og levere en elektronisk søknad med vedlegg direkte til Arbeids- og velferdsetaten. Bruker vil samtidig med innsendelse få en bekreftelse på at dokumentet er sendt via samme selvbetjeningsløsning. Dette vil ytterligere redusere risikoen for at dokumenter kommer på avveie.