Skriftleg spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:382 (2013-2014)
Innlevert: 12.02.2014
Sendt: 12.02.2014
Svart på: 25.02.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Kan statsråden garantere at planlegging, ekstern kvalitetssikring og videre fremdrift av E16 Fønhus-Bagn-Bjørgo ikke blir utsatt, slik statssekretær Hoksrud har garantert i mail av 101213, og når ser statsråden for seg at de berørte kommuner og fylkeskommunen vil få svar på sine spørsmål slik at prosessen kan fortsette som planlagt?

Grunngiving

Kommunestyrene i Nord-Aurdal og Sør-Aurdal og fylkestinget i Oppland har gjort ulike vedtak når det gjelder finansieringen av utbyggingen av E16 Fønhus-Bagn-Bjørgo. Dette fører til at Statens vegvesen ikke kan be Samferdselsdepartementet om å bestille start av KS 2-prosess i Finansdepartementet. Dette har skapt bekymring for fremdriften av et viktig veiprosjekt, men i en mail sendt allerede 10. desember 2013 til Olaf Diserud, fylkestingsmedlem i Oppland, lover statssekretær Hoksrud at planleggingen av strekningen ikke skal stoppe opp og at departementet ønsker en dialog med kommunene og fylkeskommunen om finansiering av veien. På bakgrunn av dette sendte fungerende ordførere i Sør-Aurdal og Nord-Aurdal sammen med fylkesordføreren i Oppland et brev til departementet 7. januar 2014 med forventning om et møte hvor man kan få en avklaring på flere viktige spørsmål. Dette brevet er enda ikke besvart.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Gjennom nevnte e-post fra statssekretær Hoksrud har jeg uttrykt at regjeringen jobber for at vedtakene fra Nord-Aurdal kommune og Oppland fylkeskommune ikke skal forsinke utbyggingen av denne viktige strekningen. Som kjent forutsatte stortingsflertallet at delvis bompengefinansiering av strekningen Fønhus-Bagn-Bjørgo skal bompengefinansieres.
Departementet har mottatt brevet representanten henviser til, og legger opp til å involvere kommunene og fylkeskommunen i det videre arbeidet. Statens vegvesen opplyser at det er kort tid igjen før prosjektet er klart for ekstern kvalitetssikring (KS2). Samferdselsdepartementet arbeider med ulike løsninger på at denne saken, som må løses raskt.