Skriftleg spørsmål fra Anna Ljunggren (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1014 (2013-2014)
Innlevert: 24.06.2014
Sendt: 24.06.2014
Svart på: 07.07.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Anna Ljunggren (A)

Spørsmål

Anna Ljunggren (A): Medfører det riktighet at det er planlagt å legge ned værtjenesten på Andøya Flystasjon, og hva er i så fall begrunnelsen for en nedleggelse og vil forsvarsministeren gå inn i saken?

Grunngiving

I forrige uke ble det kjent at Generalinspektøren for Luftforsvaret planlegger at værtjenestens kontor på Andøya Flystasjon skal legges ned. Værmeldingstjenestene er viktige for Forsvarets operative evne. Tidligere erfaringer har vist at værtjenester har spilt en viktig rolle både beredskapsmessig og har stor strategisk betydning for Forsvaret.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 24. juni 2014 med spørsmål fra stortingsrepresentant Anna Ljunggren (A), og viser samtidig til det foreløpige svaret av 30. juni 2014. Spørsmålet gjelder værtjenesten på Andøya flystasjon.
Meteorologisk institutt leverer offentlige meteorologitjenester til sivile og militære formål, og er faglig ansvarlig for all norsk flyværtjeneste. De meteorologiske tjenestene kjøpes av luftfartsaktørene, basert på deres spesifikke krav og behov.
Værtjenesten på Andøya er underlagt Metrologisk institutt. Forsvaret er således ikke ansvarlig for organiseringen av denne tjenesten, men får levert flyværtjenester av Meteorologisk institutt basert på avtaler som dekker Forsvarets luftoperative behov og krav.
Flyværtjenesten er, som du tar opp, viktig for Forsvarets operative evne. Jeg kan forsikre om at Forsvaret og Meteorologisk institutt samarbeider tett for å ivareta Luftforsvarets behov for meteorologiske tjenester.