Skriftleg spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:970 (2014-2015)
Innlevert: 12.05.2015
Sendt: 13.05.2015
Svart på: 19.05.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Førdepakken er nå klar for oversending til Stortinget, Førdepakken er forsinket ut ifra opprinnelig framdriftsplan, men nå er KS2 gjennomført. Skal Stortinget rekke å behandle denne før sommeren er det viktig at denne blir oversendt stortinget snarest.
Når vil Førdepakken bli behandlet av regjeringen og sendt til Stortinget for behandling?

Grunngiving

Førdepakken er en viktig pakke for å løse både en mere effektiv E39 nord-sør samband, og sikre lokalt vegnett på strekningen og bidra til en positiv sentrumsutvikling i Førde. Den vil også legge bedre til rette for Førde som sykkelby. Førdepakken er forsinket og KS2 utredningen har tatt tid. Gjennomføring av Førdepakken vil være viktig både for å bedre trafikkavviklingen og bedre forholdene for myke trafikanter. Skal pakken behandles av Stortinget i vårsesjon er det viktig at den raskt sendes til Stortinget, om ikke vil den ikke bli behandlet før oktober/november.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Førdepakken blir lagt fram for Stortinget så snart som mulig, og før sommeren.