Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1429 (2014-2015)
Innlevert: 11.09.2015
Sendt: 11.09.2015
Svart på: 23.09.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Det er varslet reduserte bompenger for bobiler og enkelte andre kjøretøy.
Vil bompengeselskapene bli kompensert for inntektsbortfallet eller vil øvrige bilister og næringstrafikken måtte plukke opp regningen med renter, slik at bompengeregningen samlet sett øker?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Som det framgår av Samferdselsdepartementets pressemelding nr. 162/15, gjelder denne endringen biler registrert som personbiler med totalvekt over 3 500 kg. Til sammen omfatter dette om lag 14 000 kjøretøy. For at disse skal få samme takst og rabatt som kjøretøy med totalvekt under 3 500 kilo, stilles det krav om bruk av brikke og gyldig brikkeavtale. Det er ventet at denne endringen vil få marginal betydning for inntektene til det enkelte bompengeprosjekt.
Ovennevnte tiltak er en del av arbeidet med bompengereformen, som blant annet skal forenkle takst- og rabattsystemet ved bompengeinnkreving, jf. Meld. St. 25 (2014-2015). I sum vil bilistene komme bedre ut enn hva som var planlagt av Stoltenberg II regjeringen, hvor representanten Pollestad var statssekretær. Samferdselsdepartementet vil på et senere tidspunkt orientere Stortinget mer detaljert om de endringer som planlegges.