Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:130 (2015-2016)
Innlevert: 29.10.2015
Sendt: 29.10.2015
Svart på: 02.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Det ble i dag klart at Anders Anundsen og Justisdepartementet må betale 25 000 kroner i straffegebyr for brudd på personvernet i forbindelse med videoen "Trygghet i hverdagen".
Hvem er det som, hvis boten blir vedtatt, skal ta regningen for denne feilen gjort av statsråden?

Grunngiving

29.10 2015 ble det klart at Datatilsynet gir justisminister Anders Anundsen (Frp) og Justisdepartementet 25.000 kroner i gebyr for bruk av overvåkingsbilder i skrytevideoen «Trygghet i hverdagen».
Tilsynet mener at bruken av bilder fra overvåkningskameraer i videoen bryter med personopplysningsloven. Det rapporteres videre at tilsynet mener opplysningene som kommer frem i videoen har karakter av å være strengt taushetsbelagte og at de omfatter personer som er i en svært sårbar situasjon.
Dette er ikke første gangen denne videoen havner i søkelyset. Da den kom var det store diskusjoner om dette egentlig var en reklame-film for FrP mer enn at det var en informasjonsvideo fra Justisdepartementet. I etterkant viser det seg at denne videoen har kostet omtrent 50 000 kroner å lage, og at det er departementets og da skattebetalernes penger som er brukt på videoen. Dette er noe jeg finner svært spesielt. En kan stille spørsmål ved om dette er på kanten til misbruk av rollen som minister med tilhørende ressurser. Når det nå er klart at Justisdepartementet og Anundsen, dersom de vedtar boten, må betale 25 000 kroner i gebyr for videoen, er det grunn til å stille spørsmål om hvem som skal betale for denne feilen gjort av statsråden.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justis- og beredskapsdepartementet har mottatt et forhåndsvarsel fra Datatilsynet om et overtredelsesgebyr på 25 000 kroner for brudd på personopplysningsloven i forbindelse med filmen «Trygghet i hverdagen». Videoen er en informasjonsvideo laget av og for departementet. Det er departementet som er den eneste naturlige adressat av varselet og vedtak i samsvar med varselet fra Datatilsynet.
Bakgrunnen for forhåndsvarselet er at det i den første versjonen av filmen som ble lagt ut på internett, var et kort innslag der overvåkingsmonitorene på Trandum var avfilmet på en slik måte at enkelte av beboerne kunne gjenkjennes. For en nærmere redegjørelse vises til Datatilsynets brev 21.10.2015 til Justis- og beredskapsdepartementet.
Som det fremgår av en pressemelding fra departementet 29.10.2015, har departementet allerede besluttet at departementet ikke skal ta til motmæle. Et vedtak fra Datatilsynet i samsvar med forhåndsvarselet vil rette seg mot Justis- og beredskapsdepartementet, og gebyret vil bli betalt av departementet.