Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:226 (2015-2016)
Innlevert: 18.11.2015
Sendt: 18.11.2015
Svart på: 25.11.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Bergen Filharmoniske Orkester feirer i år 250 år, og regnes som et av verdens eldste symfoniorkestre. Kvalitetsmessig bedømmes de blant flere kritikere internasjonalt til å være blant Europas fremste, og Nordens mest produktive cd-innspillende orkester. Ved 220 års jubileet ble de styrket med 5 stillinger. De mangler 4 stillinger for å bli et komplett symfoniorkester på 105. Oslo-filharmonien har 108 stillinger.
Hva er begrunnelsen for at disse to nasjonale symfoniorkestre blir behandlet så ulikt?

Grunngiving

Bergen Filharmoniske orkester (BFO) når i dag bredere ut enn noen gang. I tillegg til ukentlige konserter i Grieghallen, turnevirksomhet på Vestlandet og de siste fire årene fem internasjonale turneer med konserter i Royal Albert Hall, Consertgebouw i Amsterdam, Usher Hall i Edinburgh samt Italia og Sverige.
De har et omfattende formidlingsarbeid for barn, unge og studenter samt prosjekter for demente. I jubileumsåret har det vært en digital satsing og den viktigste er en gratis strømmetjeneste i høykvalitets lyd og bilde, digitalkonserthus.no. Nyvinningen er finansiert av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.
BFO har gjennom hele sin levetid vært med å fremme ny og norsk musikk. Gjennom OPUS 250, som trolig er det største bestillingsprogram av et norsk orkester noensinne, er det bestilt over 20 nye verk, hvorav 15 av norske komponister. Fire av disse er utgitt på cd med solister fra orkesteret.
BFU har siden 2012 utgitt 28 cd som har vært med å gi orkesteret mye oppmerksomhet internasjonalt.
BFO har også i år etablert sitt eget ungdomssymfoniorkester, BFUng.
Edward Gardner overtar i år som ny sjefsdirigent etter Andrew Litton. Gardner har vært musikksjef ved English National Opera og regnes som en av de ledende dirigenter for sin generasjon.
BFO har i dag 101 musikerstillinger og det gjenstår 4 stryker-stillinger for å bli et komplett symfoniorkester. Disse stillingene er nødvendig for å videreutvikle den kunstneriske kvaliteten og utvide mangfoldet i produksjonen. Oslo-filharmonien er at annet nasjonalt symfoniorkester, men de har 108 stillinger. Det finnes ingen saklig grunn for at de to orkestrene skal være besetningsmessig så forskjellige.
Musikkselskapet har i perioden 2012-2017 skaffet til veie over 50 mill. kr. fra ulike mesener og sponsorer. Midlene er øremerket viktige kunstneriske prosjekt i forbindelse med jubileet.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Stiftelsen Harmonien - Bergen Filharmoniske Orkester er en av to nasjonale institusjoner på kapittel 323 Musikkformål, post 70. Som nasjonal institusjon dekker staten hele det offentlige tilskuddet til orkesteret.
Det har i en årrekke vært en generell profesjonalisering og styrking av orkesterfeltet. Økte tilskudd er gitt for å utvide orkestrene med flere musikere, økt husleietilskudd, samt frie midler for å styrke produksjon, formidling og etterspørsel av musikk. Orkestrene har hatt ulike innretninger på sine satsinger. Noen har prioritert å nå full symfonisk besetning, andre å få riktig balanse i besetningen. Det er tatt hensyn til de ulike orkestrenes muligheter, eksisterende miljø og behov i de ulike oppbyggingsmodellene.
I Bergen Filharmoniske Orkesters budsjettsøknad for 2016 og i alle budsjettsøknadene tilbake til 2009 har orkesteret prioritert midler til kunstnerisk videreutvikling og spisset kunstnerisk nivå foran utbygging av orkesteret. Orkesteret har satset på kunstnerisk utvikling gjennom høyning av nivå på dirigenter, solister, innspillinger, turneer og internasjonal tilstedeværelse, noe de i perioden også har hatt suksess med. Bergen Filharmoniske Orkester er nå ett av landets fremste orkestre og er anerkjent også i internasjonal sammenheng.
Jeg er opptatt av at institusjonene skal kunne innrette sin virksomhet etter egne prioriteringer slik de kommer til syne i budsjettsøknadene til departementet. Enhver budsjettsøknad vurderes isolert knyttet opp til den enkelte virksomhetens behov. Det er ingen automatisk likebehandling i prioriteringer mellom virksomhetene.