Skriftleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:517 (2015-2016)
Innlevert: 02.02.2016
Sendt: 03.02.2016
Svart på: 10.02.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva vil kulturministeren gjøre for å få fortgang i arbeidet med å sikre en ny allmennkringkasteravtale med TV2, som innebærer fortsatt hovedkvarter i Bergen?

Grunngiving

Byrådet i Bergen har sammen med gruppeleder for det største opposisjonspartiet henvendt seg til departementet for å få vite status for arbeidet med å sikre at TV2 fortsatt vil drive sin kringkastingsvirksomhet med base i Bergen. Det er av stor nasjonal betydning å sikre at det fortsatt finne en stor, nasjonal mediebedrift med hovedkvarter utenfor hovedstaden. Det er derfor viktig at regjeringen er en offensiv del av dette arbeidet, sørger for fortgang i arbeidet med ny allmennkringkasteravtale og signaliserer at den vil vektlegge at TV2 fortsetter å ha sitt hovedkontor i Bergen. Byrådslederen i Bergen mener det er skapt usikkerhet rundt TV2s framtid i Bergen.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Kommersiell allmennkringkasting er sentralt for mediemangfoldet og har en skjerpende effekt på NRKs tilbud. Regjeringen varslet derfor i stortingsmeldingen om allmennkringkasting Meld. St. 38 (2014-2015) at Kulturdepartementet - i god tid før TV 2s avtale med staten løper ut - vil lyse ut en ny avtale om status som formidlingspliktig allmennkringkaster. I meldingen heter det bl.a. at "Krav om eigenprodusert nyhetstilbod og lokalisering i Bergen vil liggje fast." Meldingen ligger nå til behandling i Stortinget.
Jeg tar sikte på å kunngjøre en ny avtale i løpet av første halvår 2016.