Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:629 (2015-2016)
Innlevert: 18.02.2016
Sendt: 18.02.2016
Svart på: 23.02.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Det har vært betydelig mediaomtale vedrørende nylige gjennomførte ansettelsesprosesser i Politidirektoratet.
Er statsråden trygg på at rekrutteringsprosesser i Politidirektoratet skjer på en måte som fremmer god ledelse, kultur og holdninger og at ansettelser i stillinger skjer etter reelle prosesser?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg mener det er viktig å sikre at det er gode og reelle rekrutteringsprosesser i alle ansettelser og at dette fremmer god ledelse, kultur og holdninger.
Politidirektoratet skal være en attraktiv arbeidsplass hvor regelverket for rekruttering etterleves. Rekrutteringsprosessene skal være profesjonelle, reelle og utvelgelsen av de aktuelle søkerne tillitsvekkende.
Politidirektoratet er i gang med et omfattende arbeid for å styrke egen kompetanse og profesjonalisere rekrutteringsprosessene i etaten. Et tett samarbeid mellom direktoratet og lederne i etaten skal sikre at både rettslige og etiske krav til rekrutteringsprosessene, ivaretas.
Politidirektoratet arbeider også med en ny rekrutteringsveileder, som skal legge til rette for prosesser i tråd med beste praksis innen rekruttering i hele politiet.
Jeg skal følge opp dette arbeidet i styringsdialogen.