Skriftleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1262 (2015-2016)
Innlevert: 09.06.2016
Sendt: 10.06.2016
Svart på: 17.06.2016 av utenriksminister Børge Brende

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Vil Norge ta initiativ til en samlet reaksjon fra flere land overfor irakiske myndigheter på de anklagene som har kommet om overgrep fra politistyrker og sjiamilitser i Fallujah?

Grunngiving

Samtidig som meldingene har kommet om at ISIL har tapt Fallujah etter flere måneders beleiring med alvorlige konsekvenser for sivilbefolkningen, rapporteres det nå også fra flere hold om at irakiske politistyrker og har begått brutale overgrep mot sivilbefolkningen etter de har tatt byen.
I svar på skriftlig spørsmål fra undertegnede om faren for overgrep og brudd på menneskerettighetene gjort av våre allierte i Irak, fra 15.04.15, svarer forsvarsminister Ine Eriksen Søreide:

«Norge vil være tydelig i fordømmelsen av ethvert overgrep og brudd på menneskerettighetene. Vi tar rapportene fra de humanitære organisasjonene på alvor og vil kontinuerlig vurdere hvordan oppdraget gjennomføres og om innretningen på det norske bidraget til Irak må justeres.»

I et annet svar på skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell til utenriksministeren 13.04.2016, utenriksminister Børge Brende:

«ISIL er en alvorlig trussel mot fred og sikkerhet både i Midtøsten, Nord-Afrika og Europa, og må bekjempes med et bredt sett av virkemidler. Det er imidlertid avgjørende at kampen utføres på en måte som bidrar til forsoning og ikke øker oppslutningen om ISIL. Norge tar derfor jevnlig opp situasjonen for sivile som rammes av kamphandlingene med irakiske myndigheter, og minner dem om den avgjørende betydningen av at internasjonal humanitærrett overholdes. Vi understreker også at alle parter må bidra til at humanitær tilgang sikres.»

Jeg er i likhet med statsråden bekymret for utviklingen i Irak og et bilde med stadig mer sekterisk vold, som ikke bidrar til mer forsoning. Jeg imøteser en klargjøring fra utenriksministeren på hva som er Norges holdning og mulige initiativer vi kan ta ovenfor irakiske myndigheter som en tydelig reaksjon på denne utviklingen, kanskje sammen med andre land.


Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: ISIL har kontrollert Fallujah med brutalitet i mer enn to år. Både medier og FN melder om alvorlige overgrep mot sivile, både i byen og mot mennesker som er på flukt derfra. Vi følger utviklingen og den vanskelige humanitære situasjonen i Fallujah med bekymring.
ISIL utgjør en trussel mot regional og global sikkerhet, og denne trusselen må bekjempes med et bredt sett av umiddelbare og langsiktige virkemidler. Kampen mot ISIL må også utføres i henhold til folkeretten, og på en måte som bidrar til forsoning og ikke øker oppslutningen om terrorgruppen.
Norge har tatt opp situasjonen for sivile som rammes av kamphandlingene med irakiske myndigheter, og minnet om betydningen av at internasjonal humanitærrett overholdes. Behov for beskyttelse av sivile under frigjørelse av områder fra ISIL tas også opp med Irak innen rammen av anti-ISIL-koalisjonen, som Norge er en del av. I mine møter med regionale aktører med innflytelse i Bagdad diskuterer vi også situasjonen i Irak.
Det er avgjørende for kampen mot ISIL at en kommer frem til gode og inkluderende politiske løsninger. Irakiske myndigheter må gjøre sitt ytterste for å inkludere alle folkegrupper i landets styringsstrukturer for å unngå en dypere sekterisk splittelse.
Jeg viser for øvrig til mitt svar til representant Solhjell datert 20. april 2016.