Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1209 (2016-2017)
Innlevert: 01.06.2017
Sendt: 02.06.2017
Svart på: 08.06.2017 av utenriksminister Børge Brende

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): UDIs talsperson sier at de ikke vil revurdere om det er trygt å sende asylsøkere på internflukt til Kabul, fordi UDI ser på det siste terrorangrepet som en «enkelthendelse». Siden januar 2017 har over 200 personer blitt drept i 6 ulike terrorangrep. I 2016 var det minst 13 terrorangrep.
Mener utenriksministeren at sikkerhetssituasjonen i Kabul og i Afghanistan er uforandret og i så fall hvilken dokumentasjon kan det vises til for å belegge dette?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Spørsmålet er stillet til utenriksministeren, men det er oversendt meg som rette fagstatsråd – i kraft av å være konstituert innvandrings- og integreringsminister – for besvarelse.
Justis- og beredskapsdepartementet har ikke detaljert kunnskap om sikkerhetssituasjonen i alle land som det kommer asylsøkere fra. Det er UDI og UNE som har ansvar for å holde seg løpende oppdatert om utviklingen og sikkerhetssituasjonen i disse landene, og å vurdere asylpraksis i lys av dette. En særlig viktig kilde for deres landkunnskap er utlendingsforvaltningens uavhengige enhet for landinformasjon (Landinfo). Landinfo foretar jevnlige reiser til blant annet Afghanistan for å innhente oppdatert informasjon om forholdene i landet.
Jeg har tillit til at både UDI og UNE følger situasjonen i Afghanistan nøye og grundig vurderer om nye sikkerhetshendelser tilsier endret asylpraksis.