Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1824 (2018-2019)
Innlevert: 07.06.2019
Sendt: 11.06.2019
Til behandling

Willfred Nordlund (Sp)

Spørsmål

Willfred Nordlund (Sp): Hva er konsekvensen for sivil luftfart om internasjonale sikkerhetskrav på en flyplass permanent overskrides, vil flyplassen fortsatt kunne operere sivil luftfart på daglig basis?

Grunngiving

I korrespondanse mellom Avinor og Forsvarsbygg kommer det frem at beregnet risiko på Evenes flyplass for inn- og utflyvning med dagens utforming og infrastruktur ligger akkurat på det akseptable risikoområdet. Samtidig vil planlagt utbygging på Evenes i lys av base for maritime patruljefly endre dette, slik at internasjonale krav for turbulens ikke overholdes.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg