Skriftleg spørsmål fra Marian Hussein (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:3240 (2022-2023)
Innlevert: 25.09.2023
Sendt: 26.09.2023
Svart på: 02.10.2023 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Marian Hussein (SV)

Spørsmål

Marian Hussein (SV): I Framtida.no, ei nyhende- og debattavis for unge, kan vi lese om Reidun som vert ilagd å betale ikkje møtt-gebyr, trass i at ho har gitt beskjed om at ho er sjuk.
Meiner statsråden det er greitt at helseføretaka trur pasientane lyg for å sleppe gebyr, og når vil vi få ei evaluering av ordninga slik det fleire gongar er blitt lova?

Ingvild Kjerkol (A)

Svar

Ingvild Kjerkol: Kommunikasjonssjefen ved det aktuelle helseforetaket siteres i Framtida.no på «at det er vanskeleg å kommentera denne saka spesielt, og kva som skal ha blitt sagt i ein telefonsamtale.»
Jeg kan også vanskelig uttale meg om den aktuelle saken, men på generelt grunnlag synes jeg selvfølgelig ikke at det ville være greit dersom helseforetakene skulle mistenke pasientene for å lyve.
Det tas sikte på at evalueringen av gebyrordningen skal være ferdig innen utgangen av året. Eventuelle endringer i ordningen må vurderes i etterkant av det.