Munnleg spørsmål fra Gunnar Halvorsen (A) til forsvarsministeren

Om å få testet den første av åtte missiltorpedobåter (MTB-er) fra Kværner Mandal raskt, slik at Stortinget høsten 1999 kan fatte vedtak om videre bygging, og man unngår nedleggelse av verftet

Datert: 21.04.1999
Svart på: 21.04.1999 av forsvarsminister Eldbjørg Løwer

Gunnar Halvorsen (A)

Spørsmål

Gunnar Halvorsen (A):


Les heile debatten