Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om at kritikk mot et massivt bygningsvolum på lite areal i regjeringskvartalet har vært tema siden idéforslagene kom i 2015, og når statsråden vil ta stilling til fortsatt bruk av R5 og R6 i Akersgata, som huser åtte departementer, for slik å redusere bygningsvolumet

Datert: 12.10.2017
Svart på: 18.10.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Etter at vinneren av arkitektkonkurransen om regjeringskvartalet er kåret, har prosjektet igjen møtt mye kritikk, bl.a. fra byrådet i Oslo og flere stortingsrepresentanter. Det handler om massivt bygningsvolum på lite areal - som har vært tema siden idèforslagene kom i 2015. I tidligere diskusjoner i Stortinget og i media har statsråden vært åpen for fortsatt bruk av R5 og R6 i Akersgata som huser åtte departementer, for slik å redusere bygningsvolumet.
Når vil statsråden ta stilling til dette, og hvordan vil Stortinget bli involvert?


Les heile debatten