Spørjetimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til forsvarsministeren

Om hvilke investeringer i Forsvaret som vil måtte vike når en må begynne å bruke av usikkerhetsavsetningen for kampflykjøpet

Datert: 09.05.2019
Svart på: 15.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Freddy André Øvstegård (SV)

Spørsmål

Freddy André Øvstegård (SV): Stortinget har vedtatt en usikkerhetsavsetning for kampflykjøpet. Beregningene for totalkostnadene ligger nå over styringsmålet, men innenfor kostnadsrammen, ifølge Forsvarsdepartementet. Statsråden sier i svar på skriftlig spørsmål fra SV at "Så langt har vi ikke måttet skyve på andre prosjekter for å finansiere kampflyanskaffelsen". Samtidig er det ikke vedtatt hvor pengene skal tas fra.

Hvilke investeringer i Forsvaret vil måtte vike når en må begynne å bruke av usikkerhetsavsetningen?


Les heile debatten