Spørjetimespørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

Om hva regjeringen gjør for at ICC kan etterforske, kartlegge og holde partene i konflikten mellom Palestina og Israel ansvarlige for sine krigsforbrytelser

Datert: 23.11.2023
Svart på på vegner av: Justis- og beredskapsministeren
Svart på: 29.11.2023 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

Andreas Sjalg Unneland (SV)

Spørsmål

Andreas Sjalg Unneland (SV): Å holde aktører som bryter folkeretten ansvarlige er viktig for å sikre en regelstyrt verdensorden. Norge har tatt en proaktiv rolle når det gjelder å kartlegge ukrainere som kommer til Norge og gjennom å stille personell fra Kripos til disposisjon for Den internasjonale straffedomstolen (ICC).
Hva gjør regjeringen for at ICC kan etterforske, kartlegge og holde partene i konflikten mellom Palestina og Israel ansvarlige for sine krigsforbrytelser?


Les heile debatten