Spørjetimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

Om statsråden er enig i at antallet grunnskoler bør redusers

Datert: 23.11.2023
Svart på: 29.11.2023 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

Kari-Anne Jønnes (H)

Spørsmål

Kari-Anne Jønnes (H): I en spørreundersøkelse blant landets kommunedirektører, publisert i Kommunal Rapport i august, kom det frem at 44 prosent mener at antallet grunnskoler bør reduseres i den kommende valgperioden. Totalt 223 av 356 kommunedirektører svarte på undersøkelsen.
Er statsråden enig i denne vurderingen?


Les heile debatten