Spørjetimespørsmål fra Margret Hagerup (H) til kunnskapsministeren

Om hvordan statsråden vil sikre at elever med stort læringspotensial får et godt tilbud i skolen

Datert: 23.11.2023
Spørsmålet er trekt tilbake

Margret Hagerup (H)

Spørsmål

Margret Hagerup (H): Hvordan vil statsråden sikre at elever med stort læringspotensial får et godt tilbud i skolen?