Spørjetimespørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til utenriksministeren

Om utenriksministeren er enig i at den internasjonale tilstedeværelsen i palestinske områder bør økes

Datert: 23.11.2023
Sett fram av: Kathy Lie (SV)
Svart på på vegner av: Utenriksministeren
Svart på: 29.11.2023 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Israels grufulle krig mot Gaza har rettet verdens øyne mot et folk som i årtier har vært undertrykt og diskriminert. Blokade, okkupasjon, trakassering, vilkårlig fengsling, vold og drap er snarere normalen enn unntaket for det palestinske folk. I altfor lang tid har verdenssamfunnet lukket øynene, og den internasjonale tilstedeværelsen har blitt svekket snarere enn styrket de siste årene.
Er utenriksministeren enig i at at den internasjonale tilstedeværelsen i palestinske områder bør økes?


Les heile debatten