Spørjetimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

Om regjeringen vurderer og ta initiativ til at SPU ikke skal være investert i selskaper som bidrar til folkerettsstridig okkupasjon

Datert: 23.11.2023
Fell vekk fordi spørjaren har forfall/ikkje er til stades

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): «Don’t Buy into Occupation Report», som en koalisjon av 24 organisasjoner står bak, blant andre LO og Norsk Folkehjelp i Norge, viser at Statens pensjonsfond utland har investert 13,9 milliarder dollar i selskaper som bidrar til Israels folkerettsstridige okkupasjon av Palestina. Av finansinstitusjonene som er undersøkt, er SPU den største investoren i selskaper som er involvert i ulovlige bosettinger.
Vil regjeringen vurdere og ta initiativ til at SPU ikke skal være investert i selskaper som bidrar til folkerettsstridig okkupasjon?