Spørjetimespørsmål fra Ingrid Fiskaa (SV) til utenriksministeren

Om kva som er regjeringa sin plan for at anerkjenning av Palestina som ein eigen stat kan skje, og kva for argument utanriksministeren har for at ei anerkjenning kan ha positiv innverknad på ein fredsprosess

Datert: 23.11.2023
Svart på på vegner av: Utenriksministeren
Svart på: 29.11.2023 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

Ingrid Fiskaa (SV)

Spørsmål

Ingrid Fiskaa (SV): Stortinget vedtok nyleg å be regjeringa anerkjenna Palestina som ein eigen stat på eit tidspunkt der ei anerkjenning kan ha positiv innverknad på ein fredsprosess.
Kva er regjeringa sin plan for at dette kan skje, og kva for argument har utanriksministeren for at ei anerkjenning kan ha positiv innverknad på ein fredsprosess?


Les heile debatten