Spørjetimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å sikre at ikke usikkerheten som følger av omstillingsprosessen i Helse Nord, nå gjør at sårt tiltrengt helsepersonell blir rekruttert av kommersielle aktører og at helsepersonellmangelen i Helse Nord forverres

Datert: 23.11.2023
Svart på: 29.11.2023 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Seher Aydar (R)

Spørsmål

Seher Aydar (R): Det er mye usikkerhet for ansatte i Helse Nord. Kort etter at det ble foreslått at Narvik sykehus skulle miste akuttfunksjonen inviterte det kommersielle helseselskapet Capio leger i området til et møte. Selskapet har også etablert seg i Mo i Rana, der de også vil utvikle et spesialistsenter.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at ikke usikkerheten som følger av omstillingsprosessen i Helse Nord, nå gjør at sårt tiltrengt helsepersonell blir rekruttert av kommersielle aktører og at helsepersonellmangelen i Helse Nord forverres?


Les heile debatten