Spørjetimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om statsråden vil foreslå at uføre skal skjermes for pensjonskutt

Datert: 23.11.2023
Svart på: 29.11.2023 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

Mímir Kristjánsson (R)

Spørsmål

Mímir Kristjánsson (R): Pensjonsreformen gjør at pensjonene kuttes, i takt med at gjennomsnittlig levealder øker. Partiene bak reformen har argumentert med at folk kan utligne kuttene ved å stå lenger i jobb. Uføre rammes også av kuttene, selv om de har en medisinsk diagnose og vedtak fra Nav på at de ikke klarer å jobbe. For mange friske er det vanskelig å stå i jobb til de er over 70 år, og for uføre er det i hvert fall helt umulig å jobbe seg til å få samme pensjonsnivå som folk fikk før.
Vil statsråden foreslå at uføre skal skjermes for pensjonskutt?


Les heile debatten