Munnleg spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til landbruks- og matministeren

Om statsråden mener at signalene fra Nortura om at de vil gå bort fra hurtigvoksende kylling baserer seg på et sviktende faktagrunnlag

Datert: 22.11.2023
Svart på: 22.11.2023 av landbruks- og matminister Geir Pollestad

Lene Westgaard-Halle (H)

Spørsmål

Lene Westgaard-Halle (H): Mitt spørsmål går til landbruksministeren: Avsløringene og de ganske forferdelige bildene vi har sett av dyr som lider hos Aviagen den siste tiden, er svært bekymringsfulle, men dessverre er det heller ikke overraskende for oss som har fulgt diskusjonen om dyrevelferd og kyllingproduksjon en lang stund. Aviagen forsyner som vi vet rundt 70 pst. av norsk kyllingproduksjon, og det er egentlig ganske maktpåliggende at vi nå ser på vår produksjon.

Rådet for dyreetikk, som er opprettet av Landbruksdepartementet, anbefalte i sommer at den hurtigvoksende kyllingrasen Ross 308, som den heter, skulle forbys. Vi ser altså den samme rasen på bildene fra Sverige. Dyrene er så sultne at de spiser hverandre levende. Enkelte av dyrene klarer ikke å gå de siste ukene av levetiden sin. Det har lenge vært ganske kjent at denne rasen er avlet fram for nettopp eksplosiv vekst, og det er det som er utfordringen. Den type avl har vist seg å ha veldig negative konsekvenser for dyrevelferden, så det handler altså om mer enn selve dyreholdet.

Nortura har nå annonsert at de vil fase ut denne kyllingrasen. Andre satser på saktere voksende kylling. Stortinget har vedtatt at regjeringen skal levere en dyrevelferdsmelding, men foreløpig har regjeringen valgt å skyve på denne meldingen – mot Stortingets vilje, vel å merke – og statsråden har signalisert at han ikke egentlig har tenkt å foreta seg noe som helst i mellomtiden. Han sier han trenger fakta på bordet.

Mener statsråden at signalene fra Nortura om at de vil gå bort fra hurtigvoksende kylling, da baserer seg på et sviktende faktagrunnlag?


Les heile debatten