Representantforslag om styrking av LHBTI-politikken

Dokument 8:166 S (2018-2019), Innst. 87 S (2019-2020)