Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt medlem til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling

Dette dokument

  • Innst. 19 S (2018–2019)
  • Kjeldedokument:
  • Utgivar: valgkomiteen
  • Sidetal: 1
Til Stortinget

Bakgrunn

Stortinget valgte 24. oktober 2017 følgende medlemmer til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling: Eirik Sivertsen, Marianne Marthinsen, Trond Helleland, Christian Tybring-Gjedde og Liv Signe Navarsete.

Som varamedlemmer ble valgt Nils Kristen Sandtrøen, Hårek Elvenes, Lene Westgaard-Halle, Erlend Wiborg og Kari Elisabeth Kaski.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har i brev av 1. oktober 2018 anmodet om at Sverre Myrli velges som medlem i stedet for Eirik Sivertsen.

Komiteens tilråding

Valgkomiteen viser til ovenstående og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Som nytt medlem av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling velges Sverre Myrli.

Oslo, i valgkomiteen, den 4. oktober 2018

Tone Wilhelmsen Trøen

leder