Høringer - Åpen høring 6. juni 2015 om Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Dato: 06.06.2015
Møteleder: Martin Kolberg (A) (komiteens leder)

Dagsorden

  • Sak:

    Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap (Dokument 3:7 (2014–2015)

Høringen slutt kl. 16.45.