Stortinget - Møte onsdag den 23. januar 2013 kl. 10

Dato: 23.01.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.04.