Stortinget - Møte torsdag den 4. oktober 2018

Dato: 04.10.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 2 [16:25:47]

Referat

 • 1. (1) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Emilie Enger Mehl om en bjørneforvaltning som er i tråd med rovviltforliket (Dokument 8:1 S (2018-2019))

 • 2. (2) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Marit Knutsdatter Strand om mer effektiv lisensjakt på jerv (Dokument 8:2 S (2018-2019))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3. (3) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Audun Lysbakken om å sikre at alle, også landets rikeste, bidrar til fellesskapet gjennom gjeninnføring av en rettferdig skatt på arv (Dokument 8:10 S (2018-2019))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4. (4) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Tore Hagebakken, Tellef Inge Mørland og Elise Bjørnebekk-Waagen om åpenhet om enhetspriser på legemidler i norske sykehus (Dokument 8:6 S (2018-2019))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 5. (5) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Geir Adelsten Iversen, Heidi Greni, Willfred Nordlund og Trygve Slagsvold Vedum om oppheving av sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner (Dokument 8:3 S (2018-2019))

 • 6. (6) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Ole André Myhrvold, Per Olaf Lundteigen, Heidi Greni, Willfred Nordlund og Trygve Slagsvold Vedum om oppheving av vedtak om sammenslåing av fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud (Dokument 8:4 S (2018-2019))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 7. (7) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Mona Fagerås om nasjonal satsing for flere lærere i skolen (Dokument 8:14 S (2018-2019))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 8. (8) Representantforslag fra stortingsrepresentant Audun Lysbakken om å nedsette en ny norsk forsvarskommisjon (Dokument 8:13 S (2018-2019))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.