Stortinget - Møte tirsdag den 13. oktober 2020

Dato: 13.10.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Innst. 22 S (2020–2021))

Innhald

Sak nr. 4 [10:04:22]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd (Innst. 22 S (2020–2021))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering, sjå voteringskapittel