Skriftleg spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:544 (2001-2002)
Innlevert: 05.09.2002
Sendt: 06.09.2002
Svart på: 12.09.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Ifølge nyhetsbyrået Interfax fattet den russiske statsdumaen et vedtak 8. august hvor en uttrykker bekymring for et amerikansk program for utviklingen av et nytt geofysisk våpen, under forskningsprogrammet The High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP). I en rapport til Dumaen står det at militær testing skal foregå i Alaska, Grønland og Norge.
Kjenner forsvarsministeren til hva som er de militære målene i HAARP, og er Norge på noen måte involvert i dette?

Grunngiving

The High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) er et program ledet av US. Air Force og US. Navy, etablert i 1993. Det er utviklet for å forstå, simulere og kontrollere ionosfæriske prosesser som kan påvirke virkemåten til kommunikasjons- og overvåkningssystemer. Resultatene av forskningen skal kunne nyttiggjøres både til sivile og militære formål. Kritikere av HAARP frykter at dette er et program som kan bidra til militarisering av verdensrommet, og at målet for prosjektet er å kunne drive utstrakt kontroll av kommunikasjoner.
Systemet kan også sees i sammenheng med målet om å utvikle et rakettskjold, men vil åpenbart ha langt videre og mer skremmende bruksmuligheter.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Jeg er kjent med at den russiske statsdumaen skal ha uttrykt bekymring for angivelige amerikanske planer om å utvikle våpensystemer.
Jeg kan bekrefte at Forsvaret ikke er involvert i dette forskningsprogrammet.