Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

I

Iddberg, Bjørn Arbeiderpartiet 2013-2017
Ighani, Amit Høyre 2017-2021
Igland, Oddvar Senterpartiet 2017-2021
Ihle, Geirmund Arbeiderpartiet 1969-1981
Ihle, Ole-Kristoffer Høyre 1977-1981
Illevold, Norvald Arbeiderpartiet 2013-2017
Ilsøy, Sigrid Simensen Senterpartiet 2017-2021
Indbjo, Svein Erik Fremskrittspartiet 2017-2021
Indrevik, Georg Fremskrittspartiet 2001-2009
Ingeborgrud, Anne-Olaug Kristelig Folkeparti 1973-1981
Ingebretsen, Paul Venstre 1950-1961
Ingebrigtsen, Aldor Arbeiderpartiet 1922-1953
Ingebrigtsen, Dagny Arbeiderpartiet 1977-1981
Ingebrigtsen, Edgar Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Ingebrigtsen, Guri Arbeiderpartiet
Ingebrigtsen, Halvard Arbeiderpartiet 2013-2021
Ingebrigtsen, Johnny Sosialistisk Venstreparti 2005-2017
Ingebrigtsen, Karl Arbeiderpartiet 1973-1985
Ingebrigtsen, Karl Adolf Arbeiderpartiet 1969-1973
Ingebrigtsen, Liv Arbeiderpartiet 1993-1997
Ingebrigtsen, Odd Emil Høyre 1989-1993
Ingebrigtsen, Oscar Andreas Arbeiderpartiet 1958-1969
Ingebrigtsen, Roger Arbeiderpartiet 1989-1993
Ingholm, Leif Ari Throndsen Miljøpartiet De Grønne 2017-2021
Ingvaldsen, Bernt Høyre 1945-1973
Ingvaldsen, Jan-Olav Arbeiderpartiet 1985-1989
Ingvaldstad, Frode Magnar Fremskrittspartiet 2009-2013
Ingvaldstad, Ola Fremskrittspartiet 1993-2005
Isachsen, Knut Kristelig Folkeparti 1954-1957
Isaksen, Eirik Nymo Arbeiderpartiet 2013-2017
Isaksen, Finn T. Senterpartiet 1977-1981
Isaksen, Gerd Fremskrittspartiet 2017-2021
Isaksen, Torbjørn Røe Høyre 2005-2017
Iveland, Einar Venstre 1934-1953
Iversen, Anne June Fremskrittspartiet 2009-2013
Iversen, Arild Johannes Kristelig Folkeparti 2009-2021
Iversen, Bjørn Arbeiderpartiet 1993-2001
Iversen, Geir Adelsten Senterpartiet 2017-2021
Iversen, Hanne Caroline S. Fremskrittspartiet 2001-2021
Iversen, Ingvald Kristoffer Arbeiderpartiet 1969-1973
Iversen, Jan Kristelig Folkeparti 1973-1977
Iversen, Remi Høyre 2009-2013
Iversen, Thor Wallem Arbeiderpartiet 1965-1969
Iversen, Turid Wickstrand Høyre 1993-1997
Iversen, Åsa Solberg Arbeiderpartiet 1973-1993