Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

L

Lagesen, May Britt Arbeiderpartiet 2013-2025
Lahn, Ellen Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Lande, Ingri Kristelig Folkeparti 1977-1981
Landfald, Ottar Senterpartiet 1969-1981
Landrog, Kjetil Arbeiderpartiet 2001-2005
Landsem, Halvor Moxnes Høyre 1954-1961
Landsverk, Odd Arbeiderpartiet 1965-1969
Langan, Solveig Arbeiderpartiet 1981-1985
Lange, Anders Anders Langes Parti 1973-1977
Lange, Carl Viggo Manthey Arbeiderpartiet 1950-1957
Lange, Halvard Arbeiderpartiet 1950-1969
Lange, Kirsti Arbeiderpartiet 1989-1997
Langedahl, Vetle Høyre 2017-2021
Langeland, Eirik Dåstøl Arbeiderpartiet 2009-2013
Langeland, Hallgeir H. Sosialistisk Venstreparti 1997-2013
Langeland, Halvor Bondepartiet 1958-1961
Langeland, Helene Kristelig Folkeparti 1993-1997
Langeland, Kjeld Høyre 1965-1973
Langeland, Kurt-Arne Kristelig Folkeparti 1993-2001
Langeland, Olav Rasmussen Senterpartiet 1954-1969
Langeland, Vidar Fremskrittspartiet 2021-2025
Langemyr, Lene Fremskrittspartiet 2013-2017
Langerud, Magne Arbeiderpartiet 1965-1969
Langfeldt, Morgan Fremskrittspartiet 2013-2021
Langhelle, Nils Arbeiderpartiet 1945-1969
Langkås, Bjørn Magne Fremskrittspartiet 2001-2013
Langkaas, Eirik Kristelig Folkeparti 1945-1949
Langlo, Jørgen Marius Kristelig Folkeparti 1950-1969
Langlo, Kristian Venstre 1950-1965
Langlo, Oddbjørn Sverre Høyre 1973-1985
Langset, Arne Venstre 1950-1957
Langset, Ola Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Langslet, Lars Roar Høyre 1961-1989
Langsåvold, Bård Arbeiderpartiet 2005-2013
Langvatn, Odd Høyre 2021-2025
Langøy, Kari Antonie Arbeiderpartiet 1985-1989
Langaard, Jan Th. Fremskrittspartiet 1997-2001
Langaas, Eva M. Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Larhammer, Odd Høyre 1973-1977
Larsen, Anne Margrethe Venstre 2005-2009
Larsen, Arne Arbeiderpartiet 1993-2001
Larsen, Bernt Ivar Høyre 1981-1985
Larsen, Bjørn Fremskrittspartiet 2001-2021
Larsen, Brede Norges Kommunistiske Parti 1958-1961
Larsen, Egil Oddvar Arbeiderpartiet 1969-1973
Larsen, Else Marit Høyre 1965-1969
Larsen, Erlend Høyre 2017-2025
Larsen, Frank Willy Arbeiderpartiet 1997-2001
Larsen, Gry Arbeiderpartiet 1997-2009
Larsen, Gunnar Alf Arbeiderpartiet 1950-1977
Larsen, Heidi K. Sosialistisk Venstreparti 1997-2005
Larsen, Hjalmar Arbeiderpartiet 1937-1953
Larsen, Karsten Arvid Høyre 1961-1969
Larsen, Kjell Ivar Fremskrittspartiet 2005-2021
Larsen, Leif Arne Fremskrittspartiet 1997-2001
Larsen, May Arbeiderpartiet 1977-1981
Larsen, Ole Aanderud Høyre 1945-1949
Larsen, Ove Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Larsen, Per Ole Senterpartiet 2005-2009
Larsen, Ragnar Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Larsen, Reidar T. Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Larsen, Sigbjørn Kristelig Folkeparti 1981-1997
Larsen, Sissel Arbeiderpartiet 2009-2013
Larsen, Synne Sosialistisk Venstreparti 1993-1997
Larsen, Torstein Fremskrittspartiet 2001-2009
Larset, Jan Arbeiderpartiet 1973-1977
Larssen, Agathon Arbeiderpartiet 1965-1969
Larssen, Dagmar Høyre 1950-1953
Larssen, Harald Arbeiderpartiet 2009-2013
Larssen, Heidi Høyre 2001-2009
Larssen, Tone E. Fremskrittspartiet 2005-2009
Larsson, Bjørg Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Larsson, Erling Venstre 1958-1969
Lassen, Bjørn Aage Høyre 2001-2005
Laumann, Ingunn Arbeiderpartiet 1985-1993
Laupsa, Linn Sosialistisk Venstreparti 2001-2009
Lauritzen, Johan Arbeiderpartiet 1950-1953
Lauritzsen, Nina P. S. Fremskrittspartiet 2021-2025
Lauvdal, Magnhild Kristelig Folkeparti 1985-1989
Lauve, Knut Arbeiderpartiet 1958-1961
Lauvsnes, Irene Heng Høyre 2021-2025
Lauvstad, Per-Olav Sosialistisk Venstreparti 2005-2009
Lauvås, Stein Erik Arbeiderpartiet 2001-2025
Lavik, Einar Arbeiderpartiet 1969-1977
Lavik, Nils Andresson Kristelig Folkeparti 1931-1953
Laxaa, Jan Arne Senterpartiet 1977-1981
Lazreg, Mohammed Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Le Duong, Phu Høyre 2001-2005
Lea, Johanne Venstre 1969-1973
Lee, Liselotte Aune Arbeiderpartiet 2017-2021
Lefdal, Lars Høyre 1977-1989
Lefdal, Marit Arbeiderpartiet 1985-2001
Lehn, Jostein Holmfred Senterpartiet 1969-1973
Lehre, Lasse Høyre 2013-2025
Lehre, Tove Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Leiknes, Hege Høyre 2001-2005
Leirfall, Jon Senterpartiet 1937-1969
Leiro, Lars Senterpartiet 1958-1969
Leiros, Svein Oddvar Senterpartiet 2017-2025
Leirstein, Liv Fremskrittspartiet 1989-1993