Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

O

Obeed, Khalil Arbeiderpartiet 2021-2025
Obrestad, Helga Kristelig Folkeparti 1973-1977
Odberg, Gerd-Berit Kristelig Folkeparti 2009-2013
Oddekalv, Øyvind Helland Arbeiderpartiet 2021-2025
Odden, Bengt Halvard Arbeiderpartiet 2021-2025
Odden, Bjørn Sturla Fremskrittspartiet 2005-2009
Odden, Hanna Marit Venstre 1969-1973
Odden, Svein Erik Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Odenmarck, Anne Berit Arbeiderpartiet 2013-2021
Odland, Eldar Senterpartiet 1993-1997
Odland, Jon Øyvind Senterpartiet 2005-2013
Odnes, Ivar Senterpartiet 2013-2021
Oen, Aud Karin Sosialistisk Venstreparti 2001-2013
Offerdal, Hans Arbeiderpartiet 1945-1969
Oftedahl, Gunnar Høyre 2001-2005
Oftedal, Christian Stephansen Venstre 1945-1949
Oftedal, Sigfrid Tengs Høyre 1961-1969
Oftedal, Sven Arbeiderpartiet 1945-1949
Oftedal, Tor Arbeiderpartiet 1969-1981
Ohle, Rowena von Fremskrittspartiet 2017-2021
Ohren, Håkon Arbeiderpartiet 2021-2025
Ohren, Ragnhild Margrethe Venstre 1969-1973
Ojala, Irene Pasientfokus 2021-2025
Oksefjell, Tønnes Venstre 1945-1949
Oksvik, Olav Berntsen Arbeiderpartiet 1928-1953
Olafsen, Anne Gro Høyre 2005-2013
Olaussen, Eskil Dahl Høyre 2009-2013
Olaussen, Grethe-Liv Senterpartiet 2017-2021
Olaussen, Turid Innstrand Arbeiderpartiet 1981-1985
Olaussen, Åshild Sosialistisk Venstreparti 1989-2009
Oldre, Bergljot Senterpartiet 2021-2025
Olimstad, John Høyre 1969-1973
Olli, Anne Karin Høyre 2009-2021
Olrud, Magnhild Afseth Høyre 1993-2001
Olsen, Arne Rekdal Høyre 1997-2001
Olsen, Bjørnar Arbeiderpartiet 1993-2001
Olsen, Claudia Høyre 1945-1961
Olsen, Dagfinn Henrik Fremskrittspartiet 1997-2025
Olsen, Einar Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Olsen, Einar Dagfin Arbeiderpartiet 1945-1949
Olsen, Ella Borg Høyre 1961-1969
Olsen, Erik Berg Arbeiderpartiet 2013-2017
Olsen, Gunn Arbeiderpartiet 1985-2013
Olsen, Harald Sverre Arbeiderpartiet 1969-1973
Olsen, Helge N. Arbeiderpartiet 1965-1977
Olsen, Henning Eilert Høyre 1981-1985
Olsen, Ingalill Arbeiderpartiet 2009-2021
Olsen, Ingar Arbeiderpartiet 1950-1953
Olsen, Jahn-Aage Kristelig Folkeparti 1993-1997
Olsen, Jan Henry T. Arbeiderpartiet
Olsen, Jan Olav Høyre 2001-2005
Olsen, Johannes Olai Arbeiderpartiet 1945-1965
Olsen, Jørgen Arbeiderpartiet 2005-2013
Olsen, Karl Oskar Arbeiderpartiet 1954-1957
Olsen, Kathrine Pernille Høyre 2001-2005
Olsen, Knut Magnus Senterpartiet 2005-2013
Olsen, Lina Olava Arbeiderpartiet 1958-1961
Olsen, Mai-Britt Fremskrittspartiet 1997-2001
Olsen, Mildrid Marie Tverrpolitisk Folkevalgte (Kystpartiet) 1997-2001
Olsen, Morten Arbeiderpartiet 1997-2005
Olsen, Morten Arbeiderpartiet 1993-1997
Olsen, Odd Birger Sosialistisk Venstreparti 1981-1985
Olsen, Ola Kristelig Folkeparti 1945-1961
Olsen, Oscar Venstre 1945-1965
Olsen, Paul-Einar Arbeiderpartiet 1973-1977
Olsen, Per Arne Fremskrittspartiet 2001-2013
Olsen, Per Gunnar Arbeiderpartiet 1977-1981
Olsen, Reidar Engell Arbeiderpartiet 1969-1977
Olsen, Reidar Martin Arbeiderpartiet 1954-1957
Olsen, Roald Stigum Høyre 2021-2025
Olsen, Roger Harstad Arbeiderpartiet 2005-2009
Olsen, Rolf Henry Arbeiderpartiet 1945-1949
Olsen, Sigmund Høyre 1958-1969
Olsen, Stine Margrethe Knutsdatter Fremskrittspartiet 2017-2021
Olsen, Sven Arbeiderpartiet 1961-1965
Olsen, Terje Høyre 1993-2013
Olsen, Thomas Arbeiderpartiet 2009-2013
Olsen, Tom Strømstad Arbeiderpartiet 2005-2013
Olsen, Tonje Anderson Høyre 2017-2025
Olsen, Toralf Arbeiderpartiet 1945-1953
Olsen, Trine Brænden Arbeiderpartiet 2001-2005
Olsen, Trygve Jens Asbjørn Senterpartiet
Olsen, Ulrik Arbeiderpartiet 1934-1961
Olsen, Wenche Arbeiderpartiet 2009-2017
Olsen-Hagen, Gunn Vigdis Arbeiderpartiet 1977-1993
Olsvik, Rikard Arbeiderpartiet 1981-1993
Oltedal, Audgunn Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Oltedal, Håkon Kristelig Folkeparti 1961-1969
Omdal, Oddny Kristelig Folkeparti 2001-2005
Omdal, Unn Therese Arbeiderpartiet 2005-2017
Omland, Odd Arbeiderpartiet 2009-2021
Omland, Odvar Kristelig Folkeparti 1977-1981
Ommedal, Hans Karolus Kristelig Folkeparti 1954-1965
Ommedal, Magne Høyre 1977-1985
Onarheim, Hilde Høyre 2001-2005
Onarheim, Leif Frode Høyre 2001-2005
Onarheim, Onar Høyre 1961-1969
Opdahl, Iren Venstre 2013-2017
Opedal, Ingrid I. Sosialistisk Venstreparti 2001-2009
Opedal, Turid Arbeiderpartiet 1993-2001