Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

E

Ebbesen, Margunn Høyre 2005-2021
Ebbing, Nanna Münster Høyre 1961-1965
Eckbo, Eivind Fremskrittspartiet 1985-1997
Eckbo, Margaret Fremskrittspartiet 2001-2005
Edfeldt, Gunnel Arbeiderpartiet 1997-2005
Edh, Harald Norges Kommunistiske Parti 1958-1961
Edland, Brit Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Edland, Marit Liland Kristelig Folkeparti 1985-1989
Edquist, Thor Høyre 2017-2021
Edvardsen, Edvard Magnus Arbeiderpartiet 1945-1977
Edvardsen, Einar Arbeiderpartiet 1954-1957
Edvardsen, Harry Osvald Johan Høyre 1985-1989
Edvardsen, Henrik Petter Magne Arbeiderpartiet 1977-1981
Edvardsen, Karl Johan Venstre 1950-1953
Edvardsen, Louis Seberg Fremskrittspartiet 2013-2017
Edvardsen, Richard Sosialistisk Venstreparti 1993-1997
Edvardsen, Sonja Arbeiderpartiet 2009-2013
Edøy, Oskar Arbeiderpartiet 1961-1977
Eftedal, Ingeborg Venstre 1965-1969
Egeberg, Einar Kolbjørn Arbeiderpartiet 1965-1969
Egeberg, Ivar Senterpartiet 1989-1993
Egeberg, Pernille With Høyre 2005-2009
Egeland, Kjølv Arbeiderpartiet
Egeland, Lars Sosialistisk Venstreparti 2001-2013
Eggan, Mette Kristelig Folkeparti 1989-1997
Eggebø, Helga Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Eggen, Gjertrud Elvseter Høyre 2005-2009
Eggen, Leif Venstre 2017-2021
Eggen, Siri Hov Arbeiderpartiet 2001-2013
Eggen, Siv Aase Høyre 1997-2001
Eggum, Asbjørn Senterpartiet 1985-1989
Egner, Ellen-Karine Høyre 1985-1989
Egaas, Leif Erik Høyre 2017-2021
Egaas, Sverre Arbeiderpartiet 1950-1953
Eia, Bjarne Høyre 1961-1973
Eia, Magnhild Senterpartiet 1993-2013
Eian, Hermund Høyre 1969-1985
Eid, Ingunn Engum Fremskrittspartiet 1989-1993
Eid, Torolf Laurentius Høyre 1945-1965
Eide, Anne Lise Arbeiderpartiet 1993-1997
Eide, Beate Marie Dahl Senterpartiet 2005-2021
Eide, Elias Roko Høyre 2021-2025
Eide, Erik Emil Olsen Høyre 1945-1949
Eide, Espen Barth Arbeiderpartiet 2017-2025
Eide, Gunn-Vivian Venstre 1997-2001
Eide, Ingrid Arbeiderpartiet 1977-1985
Eide, Jacob Bertel Venstre 1950-1953
Eide, Kai Høyre 1993-1997
Eide, Kåre Venstre 1961-1965
Eide, Mary Arbeiderpartiet 1977-1989
Eide, Ola Toreson Venstre 1965-1969
Eide, Oscar Venstre 1997-2001
Eide, Petter Sosialistisk Venstreparti 2017-2021
Eide, Rigmor Andersen Kristelig Folkeparti 2001-2017
Eide, Åse Marie Senterpartiet 1969-1973
Eidem, Aslaug Johanne Sosialistisk Venstreparti 1985-1989
Eidem, Johan Lauritz Venstre 1950-1953
Eiden, Pål Sæther Høyre 2017-2021
Eidesen, Tor Inge Senterpartiet 2021-2025
Eidesvik, Kristian Fremskrittspartiet 1989-1993
Eidissen, Benn Høyre 1981-1989
Eidnes, Arnljot Karstein Venstre 1961-1969
Eidnes, Hans Venstre 1945-1949
Eidsheim, Torill Høyre 2009-2021
Eidsvold, Camilla Sørensen Sosialistisk Venstreparti 2017-2025
Eidsaa jr., Andreas E. Kristelig Folkeparti 1993-1997
Eidsaaen, Knut Arbeiderpartiet 1945-1949
Eiesland, Nils B. Senterpartiet 1958-1965
Eifring, Mari Rødt 2017-2021
Eika, Hallvard Venstre 1969-1977
Eikebråten, Anne Kristine Høyre 2009-2013
Eikeland, Christian Fremskrittspartiet 2005-2025
Eikeland, Ingar Fremskrittspartiet 2017-2021
Eikeland, Olai Ingemar Senterpartiet 1958-1965
Eikesdal, Inger Venstre 1997-2001
Eikeset, Bjarte Erling Høyre 1981-1989
Eikevik, Randi Arbeiderpartiet 2005-2009
Eikin, Terje Østebø Kristelig Folkeparti 2013-2017
Eikland, Erling Arne Kristelig Folkeparti 1961-1965
Eik-Nes, Nina Venstre 1945-1953
Eikrem, Ivar Kornelius Arbeiderpartiet 1954-1965
Eikset, Barbro Brønner Venstre 2017-2021
Eikås, Torborg Kristelig Folkeparti 1961-1977
Eilertsen, Eva Marianne Venstre 2021-2025
Eilertsen, Halfdan Karl Otto Arbeiderpartiet 1981-1985
Eilertsen, Kristian Fremskrittspartiet 2017-2021
Eimann, Wenche Arbeiderpartiet 1985-1989
Eimhjellen, Joar Arbeiderpartiet 1958-1961
Einarsen, Ada Schwabe Venstre 1977-1981
Eira, Anders J. H. Høyre 2001-2005
Eira, Ellen Anna Buljo Arbeiderpartiet 1985-1989
Eira, Johan Johansen Høyre 1954-1957
Eivindsen, Tove Venstre 2017-2021
Ekanger, Kai Arbeiderpartiet 1997-2001
Ekeberg, Øivind Kristelig Folkeparti 2001-2005
Ekeland, Arne Egil Arbeiderpartiet 1961-1973
Ekeland, Halvor Sosialistisk Venstreparti 2017-2025
Ekelberg, Dag Høyre 2013-2017
Eker, Gunvor Katharina Arbeiderpartiet 1958-1969
Ekerhovd, Henning Arbeiderpartiet 2021-2025