Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

J

Jacobsen, Arne Trygve Høyre 1981-1985
Jacobsen, Bjørg Helene Høyre 1985-1989
Jacobsen, Bjørn Sosialistisk Venstreparti 2001-2009
Jacobsen, Dagfinn Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Jacobsen, Eva Henriette Ørnes Kristelig Folkeparti 1985-1989
Jacobsen, Frode Arbeiderpartiet 2021-2025
Jacobsen, Georg Johan Arbeiderpartiet 1973-1981
Jacobsen, Gudrun Theresie Arbeiderpartiet 1945-1949
Jacobsen, Henry Arbeiderpartiet 1934-1965
Jacobsen, Kåre Høyre 1985-1993
Jacobsen, Nils Kristen Arbeiderpartiet 1945-1973
Jacobsen, Oddbjørg Arbeiderpartiet 1965-1969
Jacobsen, Peder Nikolai Leier Arbeiderpartiet 1945-1961
Jacobsen, Siv Henriette Arbeiderpartiet 2005-2021
Jacobsen, Thorleif Venstre 1950-1953
Jaffery, Lubna Boby Arbeiderpartiet 2009-2025
Jagland, Thorbjørn Arbeiderpartiet 1993-2009
Jagtøyen, Jorid Oliv Senterpartiet 2017-2021
Jahre, Henrik Høyre 1973-1981
Jaklin, Ingvald Johannes Arbeiderpartiet 1945-1961
Jakobsen, Alf E. Arbeiderpartiet 1989-2009
Jakobsen, Benjamin Arbeiderpartiet 2021-2025
Jakobsen, Britt-Eva Senterpartiet 1993-1997
Jakobsen, Ellen Sosialistisk Venstreparti 1989-1993
Jakobsen, Gunnar Venstre 1958-1961
Jakobsen, Hans Høyre 1993-1997
Jakobsen, Helge Det Nye Folkepartiet 1961-1973
Jakobsen, Johan J. Senterpartiet 1969-2001
Jakobsen, Steffen Arbeiderpartiet 2013-2017
Jakobsen, Øistein Venstre 1945-1949
Jakola, Sigurd Gjerde Senterpartiet 2017-2021
Jamholt, Gro Bratteli Arbeiderpartiet 2005-2013
Jamne, Kjell Sosialistisk Venstreparti 1993-2005
Jansen, Jan Helge Høyre 1977-1989
Jansen, Karl Josef Arbeiderpartiet 1954-1957
Jansen, Martin Ingvald Kristelig Folkeparti 1950-1953
Jansson, Willy Arbeiderpartiet 1961-1973
Jegstad, Nils Aage Høyre 2005-2021
Jeiskelid, Kay Arne Arbeiderpartiet 1993-1997
Jensen, Arne Henry Arbeiderpartiet 1958-1961
Jensen, Bjørn Kristelig Folkeparti 1954-1957
Jensen, Edna Margot Arbeiderpartiet 1954-1957
Jensen, Gunnar Arbeiderpartiet 1977-1985
Jensen, Gunvald Johan Kornelius Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Jensen, Hans Fremskrittspartiet 2001-2005
Jensen, Harry Fremskrittspartiet 1989-1993
Jensen, Hege Fremskrittspartiet 2013-2017
Jensen, Håvard Fremskrittspartiet 2013-2017
Jensen, Jack Sosialistisk Venstreparti 2005-2009
Jensen, Jentoft Arbeiderpartiet 1945-1949
Jensen, Karl Høyre 1958-1965
Jensen, Lena Sosialistisk Venstreparti 2001-2009
Jensen, Lilian Guje Margaretha Høyre 1989-1993
Jensen, Mary Karoline Elisabeth Høyre 1985-1989
Jensen, Oddvar Johan Kristelig Folkeparti 2001-2005
Jensen, Signe Elisabeth Kristelig Folkeparti 1958-1965
Jensen, Siv Fremskrittspartiet 1993-2021
Jensen, Sølvi Arbeiderpartiet 2005-2009
Jensen, Tage Slind Høyre 2021-2025
Jensen, Tor Erik Høyre 2009-2013
Jensrud, Trond Arbeiderpartiet 1989-1993
Jenssen, Bjørgvin Arbeiderpartiet 1977-1981
Jenssen, Frank J. Høyre 2013-2017
Jenssen, Jens Martin Arctander Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Jensås, Geir Høyre 2001-2005
Jentoft, Anna Senterpartiet 1973-1977
Jentoft, Jørgen Blix Venstre 1958-1961
Jentoft, Nina Arbeiderpartiet 2017-2021
Jespersen, Elisabeth Sjo Høyre 1993-1997
Jobsen, Tore Frich Høyre 1973-1977
Johannessen, Bjarne Høyre 1954-1957
Johannessen, Camilla Høyre 2001-2005
Johannessen, Guri Arbeiderpartiet 1958-1973
Johannessen, Martha Frederikke Arbeiderpartiet 1954-1973
Johannessen, Ole-Jørgen Arbeiderpartiet 1993-1997
Johansen, Allan Fremskrittspartiet 2009-2013
Johansen, Anders Arbeiderpartiet 1969-1977
Johansen, Arnold Carl Høyre 1950-1953
Johansen, Arnt-Helge S. Fremskrittspartiet 2005-2009
Johansen, Arvid Arbeiderpartiet 1945-1949
Johansen, Bjørg Arbeiderpartiet 1969-1973
Johansen, Britta Arbeiderpartiet 1977-1981
Johansen, Dag Arbeiderpartiet 1985-1989
Johansen, Einar Arbeiderpartiet 1989-2005
Johansen, Finn Arthur Arbeiderpartiet 1981-1985
Johansen, Grethe Ernø Arbeiderpartiet 2013-2017
Johansen, Gunda Pauline Arbeiderpartiet 2005-2017
Johansen, Hilde Christin Arbeiderpartiet 1989-1993
Johansen, Irene Arbeiderpartiet 2005-2017
Johansen, Iril Schau Høyre 2013-2025
Johansen, Jan Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Johansen, Jan Steinar Engeli Fremskrittspartiet 1997-2025
Johansen, Johan Hartmann Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Johansen, Johan Jentoft Venstre 1937-1961
Johansen, Johan Petter Arbeiderpartiet 1950-1953
Johansen, Just Hjalmar Høyre 2001-2005
Johansen, Kjell-Are Arbeiderpartiet 2005-2009
Johansen, Leif Christian Kristelig Folkeparti 2001-2005
Johansen, Magne Arbeiderpartiet 1958-1961
Johansen, Magnus Arbeiderpartiet 1928-1949