Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Avgrens utvalet

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

E

Lodden, Ebba Arbeiderpartiet 1950-1965
Halvorsen, Ebba Haslund Høyre 1958-1965
Wikhaug, Edd Fremskrittspartiet 2005-2009
Ellefsen, Eddie Weyergang Høyre 1961-1965
Brodahl, Edel Johanne Høyre 1965-1969
Ski, Edel Viola Arbeiderpartiet 1961-1965
Ingebrigtsen, Edgar Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Faugstad, Edith Kristelig Folkeparti 1977-1985
Holand, Edith Høyre 1989-1993
Madsen, Edith Aarebrot Høyre 2001-2005
Endresen, Edle Høyre 1961-1965
Ystmark, Edle Arbeiderpartiet 1981-1989
Skjæveland, Edle Daasvand Sosialistisk Venstreparti 1993-1997
Fjærvoll, Edmund Kristelig Folkeparti 1958-1973
Stave, Edmund Høyre 2017-2021
Jensen, Edna Margot Arbeiderpartiet 1954-1957
Blomsøy, Edvard Sosialistisk Folkeparti 1965-1969
Fløtten, Edvard Høyre 1965-1969
Garmo, Edvard Senterpartiet 1969-1973
Grimstad, Edvard Senterpartiet 1989-1997
Haugland, Edvard Arbeiderpartiet 1989-1997
Hemli, Edvard Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Mæland, Edvard Høyre 2001-2013
Solheim, Edvard Anderson Arbeiderpartiet 1934-1961
Fosdahl, Edvard Andreas Høyre 1961-1969
Hambro, Edvard Isak Høyre 1961-1969
Stang, Edvard Kristoffer Høyre 1950-1953
Edvardsen, Edvard Magnus Arbeiderpartiet 1945-1977
Bergsland, Egil Arbeiderpartiet 1973-1981
Christensen, Egil Arbeiderpartiet 1993-1997
Endresen, Egil Høyre 1965-1973
Halmøy, Egil Venstre 1961-1965
Halvorsen, Egil Arbeiderpartiet 1945-1949
Hernæs, Egil Arbeiderpartiet 1934-1953
Hestnes, Egil Høyre 1989-2013
Holen, Egil Høyre 1977-1981
Johansson, Egil Arbeiderpartiet 1997-2001
Kjølner, Egil Kristelig Folkeparti 1969-1977
Koch, Egil Fremskrittspartiet 2013-2017
Nedal, Egil Arbeiderpartiet 2009-2013
Schumacher, Egil Arbeiderpartiet 1965-1969
Toreng, Egil Arbeiderpartiet 1958-1961
Aakenes, Egil Arbeiderpartiet 1965-1969
Aarvik, Egil Kristelig Folkeparti 1958-1977
Ferkingstad, Egil D. Arbeiderpartiet 1969-1973
Sjursen, Egil Herman Høyre 1985-1993
Eriksen, Egil Johan Marius Arbeiderpartiet 1945-1949
Larsen, Egil Oddvar Arbeiderpartiet 1969-1973
Ranheim, Egil Solin Arbeiderpartiet 1965-1973
Sundelin, Egil W. Arbeiderpartiet 1973-1981
Erichsen, Egil Werner Høyre 1954-1957
Thoresen, Egill Høyre 1954-1957
Knutsen, Eigil Arbeiderpartiet 2013-2021
Liane, Eigil Olaf Arbeiderpartiet 1954-1973
Bergan, Eilef Høyre 1965-1969
Meland, Eilef A. Sosialistisk Venstreparti 1989-1997
Lohne, Eilert Jan Arbeiderpartiet 1997-2001
Bekjorden, Eilev Fremskrittspartiet 2017-2021
Hegstad, Eilev Kristelig Folkeparti 2013-2017
Åsbo, Eilif Senterpartiet 1961-1965
Bakke, Eiliv Senterpartiet 1961-1965
Aamot, Eimund Kristelig Folkeparti 1981-1985
Almaas, Einar Fremskrittspartiet 2009-2013
Andreassen, Einar Arbeiderpartiet 1945-1961
Barland, Einar Kristelig Folkeparti 1961-1965
Bjørnsen, Einar Venstre 1954-1957
Brusevold, Einar Senterpartiet 1969-1973
Bårdsen, Einar Arbeiderpartiet 1965-1969
Edvardsen, Einar Arbeiderpartiet 1954-1957
Ellefsrud, Einar Fremskrittspartiet 1997-2001
Frogner, Einar Bondepartiet 1945-1957
Førde, Einar Arbeiderpartiet 1969-1989
Gerhardsen, Einar Arbeiderpartiet 1945-1969
Hareide, Einar Kristelig Folkeparti 1945-1965
Hepsø, Einar Arbeiderpartiet 1977-1985
Hermanrud, Einar Arbeiderpartiet 1937-1957
Holstad, Einar Kristelig Folkeparti 1997-2005
Holsvik, Einar Høyre 1981-1985
Horvei, Einar Sosialistisk Venstreparti 2009-2017
Hovdhaugen, Einar Senterpartiet 1945-1969
Hugaas, Einar Arbeiderpartiet 1958-1961
Iveland, Einar Venstre 1934-1953
Johansen, Einar Arbeiderpartiet 1989-2005
Kaarbø, Einar Høyre 1985-1989
Lavik, Einar Arbeiderpartiet 1969-1977
Lutro, Einar Høyre 2005-2009
Magnussen, Einar Arbeiderpartiet
Mathiesen, Einar Venstre 1973-1977
Mundal, Einar Kristelig Folkeparti 1973-1977
Ness, Einar Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Nyheim, Einar Sosialistisk Venstreparti 1973-1985
Nørstebø, Einar Bondepartiet 1950-1953
Olsen, Einar Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Osland, Einar Venstre 1945-1953
Steensnæs, Einar Kristelig Folkeparti 1993-2005
Strøm, Einar Senterpartiet 2001-2005
Tjernsberg, Einar Arbeiderpartiet 1950-1953
Vennesland, Einar Høyre 1961-1965
Wirak, Einar Arbeiderpartiet 1950-1953
Wøhni, Einar Arbeiderpartiet 1961-1965