Biografiar

Her finn du biografiane til alle representantar, vararepresentantar og regjeringsmedlemer heilt tilbake til 1945. Biografiane kan òg finnast ved at du skriv namna på representantane i søket.

Historiske biografiar

Les òg biografiane til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie. Historiske biografiar.

Avgrens utvalet

Finn representant

Biografier
Namn Parti Periode

A

Tinnen, Arne Kristelig Folkeparti 1977-1981
Tjersland, Arne Det Nye Folkepartiet 1965-1981
Tunheim, Arne Venstre 1997-2001
Vik, Arne Kristelig Folkeparti 1977-1981
Øien, Arne Arbeiderpartiet
Øvrum, Arne Arbeiderpartiet 1950-1953
Spilde, Arne Alsåker Høyre 1973-1997
Øynes, Arne Dagfinn Kristelig Folkeparti 1997-2001
Ekeland, Arne Egil Arbeiderpartiet 1961-1973
Drogseth, Arne Gulbrand Arbeiderpartiet 1937-1945
Nilsen, Arne H. Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Jensen, Arne Henry Arbeiderpartiet 1958-1961
Sørensen, Arne Hjorth Kristelig Folkeparti 1973-1977
Brorson, Arne Ivar Høyre 1961-1965
Sigstad, Arne Johan Høyre 2001-2005
Høsteng, Arne K. Arbeiderpartiet 1977-1989
Eldegard, Arne Konrad Venstre 1965-1969
Haugen, Arne L. Arbeiderpartiet 2005-2013
Nilsen, Arne Leonhard Høyre 1954-1957
Ersvik, Arne Mærk Senterpartiet 2009-2013
Sandnes, Arne Nic. Høyre 1965-1977
Skaare, Arne Odd Høyre 1954-1957
Stensen, Arne Petter Senterpartiet 1961-1969
Olsen, Arne Rekdal Høyre 1997-2001
Thobru, Arne Sigmund Arbeiderpartiet 1985-1989
Haugland, Arne Tomas Høyre 1969-1973
Strøm, Arne Torolf Arbeiderpartiet 1945-1961
Jacobsen, Arne Trygve Høyre 1981-1985
Høyem, Arne Wilhelm Høyre 1981-1985
Sandnes, Arne Øyvind Senterpartiet 1993-1997
Andreassen, Arnfinn Sosialistisk Venstreparti 2005-2009
Gjerdåker, Arnfinn Sosialistisk Venstreparti 1993-1997
Kvithyll, Arnfinn Arbeiderpartiet 1954-1969
Nergård, Arnfinn Senterpartiet 2005-2017
Stein, Arnfinn Johs. Kristelig Folkeparti 1977-1985
Roald, Arnfinn Severin Arbeiderpartiet 1945-1961
Aall, Arnfrid Høyre 1993-1997
Norwich, Arnljot Høyre 1973-1989
Strømme Svendsen, Arnljot Høyre 1973-1977
Eidnes, Arnljot Karstein Venstre 1961-1969
Brattli, Arnold Kristelig Folkeparti 1961-1965
Haaland, Arnold Fremskrittspartiet 1993-1997
Tannvik, Arnold Venstre 1958-1961
Weiberg-Aurdal, Arnold Senterpartiet 1969-1985
Prestegaard, Arnold Andreas Arbeiderpartiet 1969-1973
Johansen, Arnold Carl Høyre 1950-1953
Nordøy, Arnold Krogh Kristelig Folkeparti 1950-1961
Andreassen, Arnold Mathias Norges Kommunistiske Parti 1954-1957
Njargel, Arnt Venstre 1961-1965
Tilset, Arnt Arbeiderpartiet 1961-1965
Wærnes, Arnt Ander Kristelig Folkeparti 2001-2005
Gåsland, Arnt Arild Fremskrittspartiet 2005-2009
Hagen, Arnt Gudleik Senterpartiet 1961-1977
Mørland, Arnt Jacobsen Kristelig Folkeparti 1954-1957
Nygaard, Arnt Kristian Høyre 1945-1949
Hopland, Arnt Ove Arbeiderpartiet 2005-2009
Johansen, Arnt-Helge S. Fremskrittspartiet 2005-2009
Goksøyr, Arnulf Høyre 2013-2017
Risøy, Arnvald Kristelig Folkeparti 1993-1997
Arntzen, Arthur Arbeiderpartiet 1937-1957
Buhrs, Arthur Fremskrittspartiet 1989-1993
Sundt, Arthur Venstre 1934-1957
Thorbjørnsen, Arthur Lewy Høyre 1961-1965
Karlsen, Arthur Meier Kristelig Folkeparti 1958-1969
Berg, Arve Arbeiderpartiet 1973-1989
Høiberg, Arve Arbeiderpartiet 2017-2021
Kambe, Arve Høyre 2009-2017
Lønnum, Arve Fremskrittspartiet 1993-1997
Mathisen, Arve Høyre 1981-1985
Sigmundstad, Arve Arbeiderpartiet 2017-2021
Otterlei, Arve Hans Fremskrittspartiet 1997-2001
Falch, Arvid Tverrpolitisk Folkevalgte (Kystpartiet) 1997-2001
Gjengedal, Arvid Høyre 1985-1989
Johansen, Arvid Arbeiderpartiet 1945-1949
Johanson, Arvid Arbeiderpartiet 1954-1981
Knutsen, Arvid Arbeiderpartiet 1973-1977
Nyberg, Arvid Arbeiderpartiet 1973-1985
Vegger, Arvid Senterpartiet 1993-1997
Aanstad, Arvid Kristelig Folkeparti 1985-1989
Lillehauge, Arvid Bjarne Arbeiderpartiet 1985-1989
Falkmo, Arvid Konrad Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Andersen, Asbjørn Arbeiderpartiet 1973-1993
Birkeland, Asbjørn Senterpartiet 2017-2021
Bjørnset, Asbjørn Sosialistisk Venstreparti 1973-1993
Bratberg, Asbjørn Sosialistisk Valgforbund 1973-1977
Breistein, Asbjørn Kristelig Folkeparti 1989-1993
Eggum, Asbjørn Senterpartiet 1985-1989
Engevik, Asbjørn Kristelig Folkeparti 1973-1977
Granheim, Asbjørn Senterpartiet 1954-1973
Haugstvedt, Asbjørn Kristelig Folkeparti 1969-1985
Liland, Asbjørn Venstre 1965-1969
Lillås, Asbjørn Arbeiderpartiet 1954-1973
Listerud, Asbjørn Venstre 1961-1969
Løken, Asbjørn Høyre 1945-1949
Mathisen, Asbjørn Arbeiderpartiet 1965-1973
Ringen, Asbjørn Senterpartiet 1973-1981
Sjøthun, Asbjørn Arbeiderpartiet 1961-1989
Solberg, Asbjørn Kristelig Folkeparti 1945-1965
Vågø, Asbjørn Arbeiderpartiet 1969-1977
Øye, Asbjørn Venstre 1945-1949