Angell, Aud Eline

Angell, Aud Eline (1953-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1981-1985

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 12.11.1953

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Nordland, 1981 - 1985, KrF.

Verv

Offentlege verv

  • Varamedlem Utvalg for å vurdere finansieringen av de politiske partier og folkevalgte gruppers virksomhet, og vurdere konkrete forslag til endringer i lov av 22. mai 1998 nr. 30 om offentliggjøring av politiske partiers inntekter frå 2003