Bergset, Alv O.

Bergset, Alv O. (1931-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Sogn og Fjordane 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 137 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 15.10.1931 i Askvoll, Sogn og Fjordane
 • Son av lærer Ola Bergset (1891-1977) og husmor Gudrun Haugen (1909-1993)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 3 for Sogn og Fjordane, 1981 - 1985, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1985 - 1989, KrF.
 • Vararepresentant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1989 - 1993, KrF.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole 1938-1945
 • Folkehøgskole 1948-1949
 • Jordbruksskole 1953

Yrke

 • Bonde, Bergset 176/1 Stryn 1946-1991
 • Kirkeverge i Stryn kommune 1993-1998

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Kommunenes Sentralforbunds Hedersmerke

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Stryn Kommunestyre 1965-1966
 • Medlem Stryn Kommunestyre 1966-1967
 • Medlem Stryn Formannskap 1967-1971, 1975-1977, 1977-1979, 1983-1987
 • Varaordfører Stryn Kommunestyre 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Sogn og Fjordane 1975-1979
 • Varamedlem Fylkesting, Sogn og Fjordane 1979-1983
 • Medlem Fylkesutvalg, Sogn og Fjordane 1983-1987
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Sogn og Fjordane 1987-1991
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Sogn og Fjordane 1991-1995

Offentlege verv

 • Medlem Rådet for Statens Landbruksbank 1965-1969
 • Leder Trafikknemnda, Stryn 1968-1971
 • Leder Plannemnda for Nordsida kyrkje, Stryn 1969-1972
 • Medlem Statens Landbruksbanks avdelingsstyre i Bergen 1978-1994
 • Leder Fylkeskulturutvalget, Sogn og Fjordane 1984-1987
 • Meddommer Gulating Lagmannsrett
 • Leder Nordfjord kommunikasjonsnemnd

Tillitsverv i parti

 • Leder Sogn og Fjordane KrF 1968-1972
 • Medlem KrFs landsstyre 1968-1972
 • Medlem KrFs sentralstyre 1974-1979
 • Leder Stryn KrF 1982-1984

Tillitsverv i organisasjonar

 • Leder Styret for Nordfjord indremisjon 1964-1967
 • Leder Styret for Nordsida utviklingslag 1993-1998
 • Leder Styret for Holmely Retreatsenter 2000-2004

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Nordfjord Meieri 1959-1968
 • Leder Styret for Sunnmørsbanken, avd. Stryn 1978-1989
 • Medlem Styret for Sunnmørsbanken 1989-1990
 • Medlem Styret for Vest Karosseri
 • Leder Styret for Olden Industri
 • Medlem Styret for Sandane Industri
 • Leder Styret for Stryn Sag og høvleri