Djupvik, Anton Olai Normann Ingebrigtsen

Djupvik, Anton Olai Normann Ingebrigtsen (1881-1951)

Parti:
Venstre
Sist innvald som representant for
Nordland 1945-1949
Ansiennitet:
16 år, 38 dagar

Gå til biletgalleri

Djupvik, Anton Olai Normann Ingebrigtsen har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 06.06.1881 i Ofoten, Nordland
 • Død 24.03.1951
 • Son av gårdbruker og fisker Ingebrigt Jenssen (1844-1937) og Anne Andreasdatter (1850-1929)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 1 for Nordland fylke 3. krets, Søndre Salten, 1919 - 1921, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1922 - 1924, V.
 • Representant nr 6 for Nordland, 1925 - 1927, V.
 • Representant nr 6 for Nordland, 1928 - 1930, V.
 • Representant nr 5 for Nordland, 1931 - 1933, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1934 - 1936, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1937 - 1945, V.
 • Representant nr 5 for Nordland, 1945 - 1949, V.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1945-49

  Formann, Sosialkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Medlemskap i gruppestyre

 • 1945-49

  Medlem gruppestyret, Venstre, 04.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Eksamen Tromsø lærerskole 1901

Yrke

 • Lærervikar ved Kabelvåg skole i Vågan
 • Lærer ved Fauske folkeskole 1902-1950
 • Gårdbruker på Leivset 1905-1942

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Fauske Kommunestyre 1916-1919, 1922-1925, 1930-1931, 1931-1934, 1934-1937, 1937-1941

Offentlege verv

 • Formann Ligningsnemnda, Fauske 1912-1918
 • Varamedlem Boikottdomstolen 1932-1942
 • Medlem A/S Vinmonopolets råd 1932-1949
 • Varamedlem Kringkastingens programråd 1945-1949
 • Varamedlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Bodø 1945-1950
 • Nestformann Representantskapet for A/S Norsk Jernverk 1946-1951
 • Medlem Fauske menighetsråd

Tillitsverv i parti

 • Formann Søndre Salten kretsvenstrelag 1917-1921
 • Formann Nordland fylkes Venstrelag 1922-1945

Tillitsverv i organisasjonar

 • Formann Styret for Fineid kooperative handelsforening 1937-1945

Andre administrative verv

 • Formann Representantskapet for A/S Fauske Lysverk 1934-1951
 • Formann Styret for Saltens Rutebiler A/S 1937-1945
 • Formann Forstanderskapet ved Fauske private realskole

Litteratur

 • Djupvik, Anton Olai Normann Ingebrigtsen: Arbeidsfredens parti, Oslo 1933