Gamst, Andreas Bernhard

Gamst, Andreas Bernhard (1923-2015)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Troms 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 13 dagar

Gå til biletgalleri

Gamst, Andreas Bernhard har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 30.08.1923
  • Død 08.01.2015

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Troms, 1969 - 1973, V.