Brorson, Arne Ivar

Brorson, Arne Ivar (1908-1998)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Oppland 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 5 dagar

Gå til biletgalleri

Brorson, Arne Ivar har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 09.10.1908
  • Død 13.06.1998

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Oppland, 1961 - 1965, H.