Vegger, Arvid

Vegger, Arvid (1946-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Vestfold 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 33 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 08.07.1946

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Vestfold, 1993 - 1997, Sp.