Bråten, Beret

Bråten, Beret (1965-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Buskerud 1985-1989

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 27.02.1965

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 5 for Buskerud, 1985 - 1989, A.

Medlemskap i regjering

  • Politisk rådgiver, Statsministerens kontor, 11.11.1996 - 17.10.1997