Vårvik, Dagfinn

Vårvik, Dagfinn (1924-2018)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 10 dagar

Gå til biletgalleri

Vårvik, Dagfinn har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 08.06.1924 i Leinstrand, Sør-Trøndelag
 • Død 25.03.2018
 • Son av gårdbruker Kristian Vårvik (1894-1981) og husmor Helga Føll (1899-1986)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 1961 - 1965, Sp.

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Finans- og tolldepartementet, 28.08.1963 - 25.09.1963
  Statsråd, Lønns- og prisdepartementet, 12.10.1965 - 17.03.1971
  Utenriksminister, Utenriksdepartementet, 18.10.1972 - 16.10.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1944
 • Cand.oecon. 1951
 • Internasjonalt seminar Harvard 1959

Yrke

 • Sekretær Budsjettnemnda for jordbruket 1951
 • Politisk medarbeider Nationen 1961-1963
 • Ansvarlig redaktør Nationen 1963-1988
 • Politisk medarbeider Nationen 1988-1991

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Avisgutten, NAL-statuett 1971
 • Sp's såmannsstatuett 1991

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Bystyre 1971-1975

Offentlege verv

 • Medlem Styret for Indiafondet 1958-1962
 • Formann Stemmerettsutvalget 1961-1963
 • Medlem Boligkomiteen av 1962 frå 1962
 • Medlem Pensjonsutredningsutvalget 1976-1978
 • Medlem Dagspresseutvalget av 1980 1980-1983
 • Medlem Utvalg til å utrede organiseringen av statens deltagelse i petroleumsvirksomheten 1982-1983
 • Lekdommer Byretten, Oslo

Tillitsverv i parti

 • Sekretær Sp's stortingsgruppe 1952-1961
 • Formann Sp's programkomité 1965 1963-1965
 • Nestformann Sp 1967-1973
 • Formann Sp 1973-1977