Norderhus, Else-May

Norderhus, Else-May (1973-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Møre og Romsdal 2017-2021
Ansiennitet:
12 år, 15 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 16.08.1973
 • Dotter av lærer Kolbjørn Botten (1942-) og fiskerøkter Norveig Botten (1944-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 2 for Møre og Romsdal, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 1 for Møre og Romsdal, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 2 for Møre og Romsdal, 2013 - 2017, A.
 • Representant nr 3 for Møre og Romsdal, 2017 - 2021, A.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2009-2013

  Medlem, Næringskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Næringskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjonar

 • 2009-2013

  Varamedlem, Europautvalget, 09.11.2009 - 30.09.2013
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 10.11.2009 - 30.06.2011

  2013-2017

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.12.2015 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 26.10.2017 - 30.09.2021
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2019 - 30.09.2020

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Allmennfag m/musikk, Atlanten vgs. 1989-1992
 • Bedriftsøkonomi, Høgskolen i Molde 1994-1995
 • Økonomi og administrasjon, Høgskolen i Molde 1995-1996
 • Personalforvaltning og ledelse, Høgskolen i Molde 1996-1997
 • Arbeids- og organisasjonspsykologi, UiB 2000
 • Ledelsesstudier, høgskolen i Vestfold 2006

Yrke

 • Lærer i musikk, Folldal kommune 1992-1994
 • Barmedarbeider, Studentsamskipnaden 1995-1997
 • Merkantilt ansatt, Linjebygg AS 1997-1998
 • Forhandlerselger, AR DATA AS 1998-1999
 • Ungdomssekretær, LO Møre og Romsdal 1999-2006
 • Distriktssekretær, LO Møre og Romsdal 2006-2009

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 2003-2007

Offentlege verv

 • Medlem Folkehelsestyret, Møre og Romsdal 2003-2006
 • Medlem Utdanningsutvalget, Møre og Romsdal 2003-2007
 • Meddommer Frostating Lagmannsrett 2003-2009
 • Medlem Yrkesopplæringsnemnda, Møre og Romsdal 2007-2009

Tillitsverv i parti

 • Medlem Arbeiderpartiets sentralstyre frå 2013
 • Medlem Styret i Møre og Romsdal A

Tillitsverv i organisasjonar

 • Leder og nestleder AOF Møre og Romsdal 2006-2009
 • Medlem Brukerrådet for representantordninger frå 2017

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Innovasjon Norge 2007-2009
 • Leder Styret for Stiftelsen Opera Fossen 2007-2009
 • Medlem Styret for Norsk Bane 2008-2009